You can sponsor this page

Acanthochaenus luetkenii  Gill, 1884

Pricklefish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Acanthochaenus luetkenii   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Acanthochaenus luetkenii (Pricklefish)
Acanthochaenus luetkenii
Picture by SFSA

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Stephanoberyciformes (Pricklefishes, bigscales and gibberfishes) > Stephanoberycidae (Pricklefishes)
Etymology: Acanthochaenus: Greek, akantha = thorn + Greek, chaino = with the mouth opened (Ref. 45335).   More on author: Gill.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Sống nổi và đáy; Mức độ sâu 1655 - 5397 m (Ref. 58018).   Deep-water, preferred ?; 40°N - 57°S, 77°W - 164°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Atlantic, Indian and Pacific: in subtropical and temperate waters (Ref. 50895). In the Indian Ocean known localities include the Madagascar Ridge (Ref. 51654) and the West Australian Ridge, Naturalist Plateau.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 12 - ? cm
Max length : 14.1 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 50895)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 11; Tia cứng vây hậu môn 1; Tia mềm vây hậu môn: 9 - 10. Body scales are spiny (Ref. 37108). Body elongated, almost cylindrical, somewhat compressed (Ref. 10920). The snout protrudes forward above upper jaw, its length 3.4-4.4 times in head length, eyes fairly small, upper jaw extends beyond the posterior border of the eye. Dorsal and anal fins are opposite one another (Ref. 10920).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults probably benthopelagic (Ref. 51654). Larvae taken at 30 m (Ref. 51654). Benthic crabs Malacostraca were found in the stomachs of 3 specimens SL 8.5-9 cm from Madagascar Ridge (Ref. 10920).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Moore, Jon A. | Người cộng tác

Maul, G.E., 1990. Stephanoberycidae. p. 611. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 2. (Ref. 6535)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet