You can sponsor this page

Oneirodes posti  Bertelsen & Grobecker, 1980

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Oneirodes posti
Oneirodes posti
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Lophiiformes (Anglerfishes) > Oneirodidae (Dreamers)
Etymology: Oneirodes: Greek, 'oneiros' = a dream or dreamlike or out of a dream (suggesting this fish is so strange and marvelous that can exist only in dreams) (Ref. 86949).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Tầng nổi biển sâu; Mức độ sâu 800 - 1800 m (Ref. 86949).   Deep-water, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North Atlantic.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 5-6; Tia mềm vây hậu môn: 4. Characterized by having escal morphology: heavy black pigmentation of the escal appendages unique among species of Oneirodes; similar to O.kreffti in having short anterior escal appendage and a pair of extremely large , branched medial escal appendages; short and broad subopercle, ventral end semicircular, dorsal end tapering in holotype, rounded in paratype, without posterior indentation; length of ventral fork of opercle 25.2-29.5% SL; ratio of lengths of dorsal and ventral forks of opercle 0.38-0.54; absence of epibranchial teeth; presence of teeth on pharyngobranchial II; upper jaw teeth 30-34; lower jaw teeth 40-41; teeth on vomer 6-8; dorsal fin rays 5-6; anal fin rays 4; pectoral fin rays 16-17; head length 36.3-42.5% SL; head depth 37.0-49.3% SL; length of premaxilla 27.4-38.5% SL; length of lower jaw 42.6-51.3% SL; illicium length 13.7-25.6% SL (Ref. 86949).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Orr, J.W., 1991. A new species of the ceratioid anglerfish genus Oneirodes (Oneirodidae) from the western North Atlantic, with a revised key to the genus. Copeia 1991(4):1024-1031. (Ref. 36336)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet