You can sponsor this page

Anodontostoma chacunda  (Hamilton, 1822)

Chacunda gizzard shad
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Anodontostoma chacunda (Chacunda gizzard shad)
Anodontostoma chacunda
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Clupeiformes (Herrings) > Clupeidae (Herrings, shads, sardines, menhadens) > Dorosomatinae
Etymology: Anodontostoma: Greek, ana = up + Greek, odous = teeth + Greek, stoma = mouth (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ; di cư biển sông (để đẻ trứng) (Ref. 51243); Mức độ sâu 0 - 50 m (Ref. 188).   Tropical, preferred 28°C (Ref. 107945); 31°N - 23°S, 47°E - 171°E (Ref. 188)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: Persian Gulf to coasts of India and Andaman Sea, to Gulf of Thailand, Indonesia, Viet Nam, and Philippines, south to northern Australia, the Caroline Islands and New Caledonia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 22.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 54980); common length : 14.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 3107)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 17 - 25. Body depth increasing with size of fish, 40 to 70 % standard length in fishes over 10 cm. Second supra-maxilla a mere splint. Longest gill rakers on lower part of arch less than corresponding gill filaments. Hind edges of scales toothed, the teeth thinner than the gaps between them; a median series of pre-dorsal scales. A large black spot behind gill opening.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Pelagic inshore (Ref. 68964). Usually marine coastal, but ascends rivers to the upper tidal zone (Ref. 12693). Occurs inshore and also in estuaries. Feeds on diatoms, radiolarians, mollusks, copepods, and crustaceans (in that order of importance, at least in the Godavari estuary). Breeds from November to February, mainly in the later part (Godavari estuary). Marketed fresh, frozen, dried, dried-salted or boiled. Made into fish balls.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Whitehead, P.J.P., 1985. FAO Species Catalogue. Vol. 7. Clupeoid fishes of the world (suborder Clupeioidei). An annotated and illustrated catalogue of the herrings, sardines, pilchards, sprats, shads, anchovies and wolf-herrings. FAO Fish. Synop. 125(7/1):1-303. Rome: FAO. (Ref. 188)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại
FAO(Các nghề cá: Sản xuất; publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet