FishBase References for van der Waal, B.C.W., 1972

Ref. No. Title
1668 'n Ondersoek na aspekte van die ekologie, teelt en produksie van Clarias gariepinus (Burchell, 1822).
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11