FishBase References for van Hasselt, J.C., 1823

Ref. No. Title
2069 Uittreksel uit een' brief van den heer J.C. van Hasselt, aan den heer C.J. Temminck, geschreven uit Tjecande, residentie Bantam, den 29sten december 1822.
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11