FishBase References for Valentijn, F., 1726

Ref. No. Title
1706 Omstandig verhaal van de geschiedenissen en zaaken het kerkelyke ofte den godsdienst betressunde, zoo in Amboina..., Banda..., Tonkin, Cambodia, en Siam.
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11