FishBase References for Landbrugs -og Fiskeriministeriet, 1995

Ref. No. Title
10963 Fiskeriårbogen 1996. Årbog for den danske fiskerflåde.
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11