FishBase References for Lajus, D.L., 1992

Ref. No. Title
34773 Khromosomnye nabory 13 vidov ryb V+Belogo morja. - Problemy izuchenija ratsional'nogo ispol'sovanija okhrany prirodnykh resursov Belogo morja..
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11