FishBase References for Karata?, M., 2000

Ref. No. Title
96202 Kazova (Tokat) Kaz Gölü sazan (Cyprinus carpio L., 1758) populasyonu’nun üreme özelliklerinin incelenmesi.
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11