FishBase References for K?rankaya, ?.G., 2007

Ref. No. Title
96109 Gelingüllü Baraj Gölü’ndeki (Yozgat) aynal? sazan, pullu sazan (Cyprinus carpio, L., 1758) ve gümü?i havuz bal??? [Carassius gibelio (Bloch, 1782)] ’n?n büyüme, üreme ve beslenme biyolojisinin kar??lastirmal? olarak incelenmesi.
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11