FishBase References for K?l?ç, S., 2003

Ref. No. Title
96207 Yeniça?a Gölündeki sazan (Cyprinus carpio L., 1758) popülasyonu ve avc?l???.
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11