FishBase References for Akyurt, ?., 1987

Ref. No. Title
96129 Kazan Gölü aynal? sazan (Cyprinus carpio L.,) [sic] 1758) populasyonunun incelenmesi.
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11